فرازآب » زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

1- توسعه منابع (مهندسي سد و سازه‌هاي آبي، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، مهندسي رودخانه ، هواشناسي و هيدرولوژي)


2- سيستم‌هاي آب و فاضلاب (تاسيسات جمع‌آوري آبهاي سطحي، شبکه و تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب ، خطوط انتقال و مخازن آب مشروب)


3- ژئوتکنيک و آزمايش مصالح


4- معماري و مهندسي سازه ( ساختمان‌هاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي، بهداشتي و درماني و ساختمان‌هاي خدمات شهري و شهرسازي)


5- مطالعات اقتصادي و اجتماعي خانوار


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)