فرازآب » مزيت‏هاي نسبي رقبا

مزيت‏هاي نسبي رقبا

مزيت‏هاي نسبي رقبا که بطور کامل در مرکز کشور (پايتخت) قرار دارند بشرح زير مي‏باشد.
- دسترسي آسان به مراکز عمده کار، مراکز تصميم‏گيري و اطلاعات.
- دسترسي آسان با مراکز استانها.
- گرايش عمده مسئولين در ارجاع کارهاي بزرگ به شرکت‏هاي مستقر در مرکز.
- دسترسي آسان به نيروهاي متخصص با تخصص‏هاي گوناگون.
- بالابودن فرهنگ اجتماعي در تهران.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)