فرازآب » خصلت و گرايش سهامداران

خصلت و گرايش سهامداران

از نقطه نظر اينکه اکثريت سهامداران شرکت داراي تخصص در زمينه‏هاي مختلف کارهاي آبي و سابقه کار مفيد در آن زمينه مي‏باشند لذا گرايش سهامداران بطور عمده در راستاي فعاليت و توسعه آن در زمينه کارهاي آبي و خدمات جنبي مربوط به آن مي‏باشد.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)