فرازآب » رئوس و چکيده طرح استراتژي در دراز مدت (1388 به بعد)

رئوس و چکيده طرح استراتژي در دراز مدت (1388 به بعد)

- توسعه تخصص‏هاي فعاليت شرکت در زمينه‏هاي نفت و گاز و معماري بهمراه ساير تخصص‏هاي موجود و اخذ رتبه‏بندي‏هاي مربوطه.
- ايجاد مرکزيت شرکت در تهران.
- تمرکز مشتريان مرکز و غرب و توسعه فعاليت در ساير استانها.
- اخذ رتبه‏بندي E.P.C براي شرکت با مشارکت ساير مجموعه‏ها.
- گسترش فعاليت شرکت با تامين واحد بازرگاني و تمرکز بر روي تجارت.
- گسترش فعاليت شرکت در زمينه‏هاي توليدي مرتبط با زمينه‏هاي فعاليتي.
- تاکيد بر ادامه برنامه‏هاي مندرج در ميان مدت.

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)