فرازآب » دفاتر داخل کشور

دفاتر داخل کشور

ساختمانهاي دفتري فرازآب :

1- دفتر مرکزي ( تبریز )

زير بنا : 2000 متر مربع

تعداد طبقات : 10 طبقه

دفتر مرکزي مهندسين مشاور فرازآب واقع در تبريز – دروازه تهران – خيابان آذري – کوي دانش شرقي – ساختمان فرازآب با طراحي ويژه مهندسي و تعداد 15 خط تلفن وکليه امکانات رفاهي و تاسيساتي مي باشد.

تلفن : (10 خط) 33316714 (041) - دورنویس : 33307323 (041)

 

2- دفتر اروميه

زير بنا : 300 متر مربع

تعداد طبقات : 2 طبقه

دفتر اروميه مهندسين مشاور فرازآب واقع در اروميه – خیابان نبوت – خیابان تمکین وش– پلاک 49 با 4 خط تلفن و 45 نفر پرسنل دفتري و نظارتي براي انجام کليه کارهاي موجود در آذربايجان غربي طراحي گرديده است .

تلفن : 5 - 33381294 (044) - دورنویس : 33367346 (044)

 

3- دفتراردبيل

زير بنا : 300 متر مربع

تعداد طبقات : 1

دفتر اردبيل مهندسين مشاور فرازآب واقع در اردبيل – ميدان بسيج – شهرک آزادي – خيابان آذربايجان – پلاک 123 با 3 خط تلفن و 11 نفر پرسنل دفتري و نظارتي براي انجام کليه کارهاي موجود در استان اردبيل طراحي گرديده است .

تلفن : 33722003 - 33722009 (045)

 

4- دفترتهران

زير بنا : 120 متر مربع

تعداد طبقات : 1 طبقه

دفتر تهران مهندسين مشاور فرازآب واقع در تهران – سعادت آباد – ميدان قیصر امینپور - سرو غربی - خیابان ریاضی بخشایش - کوچه سبز -ساختمان لاله واحد 11 با 2 خط تلفن و 4 نفر پرسنل دفتري براي انجام کليه کارهاي موجود در تهران طراحي گرديده است .

تلفن : 22087366-67 (021) - دورنویس : 22086982 (021)

 

5- دفتر کیش:

دفتر کیش مهندسین مشاور فرازآب واقع در کیش – برج صدف - طبقه سوم - واحد 301

تلفن: 44453388 (0764)


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)